Jornada Mundial pel treball digne. STOP 65H.


STOP 65H.

Aquesta directiva contempla un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, la pèrdua de capacitat de negociació col·lectiva, elimina, de facto, el dret al descans en les jornades laborals continuades i atenta contra la seguretat i la salut a la feina, alhora que dificulta la conciliació de la vida laboral i personal”.

SÍ A LES 35 HORES

0 comentarios: