Els nostres objectius

- DEFENSAR UNA PROPOSTA DE PERFIL professional que promogui el reconeixement i l’acreditació de les competències necessàries per desenvolupar la professió.

- HOMOLOGAR LES VIES D’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES: pràctica i experiència professional, acció formativa,...i establir els possibles sistemes de correspondències, compatibilitats i validació de l’experiència i de l’adquisició formal de competències. Es parteix de la premissa actual de reconèixer que les maneres de construir les competències són molt diverses i que els sabers poden adquirir-se de manera diferent a la formació.

- IMPULSAR L’EXERCICI PROFESSIONAL dirigit a fomentar la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a més de desenvolupar i aplicar, tant el saber científic relatiu a les relacions d’igualtat d’oportunitats humanes i socials, com els serveis destinats a satisfer les necessitats i aspiracions de les dones tenint en compte la promoció de la igualtat d’oportunitats.

- DONAR SUPORT a la Federació estatal d’Agents per a la Igualtat i participar en el seu desenvolupament.

0 comentarios: