Com associar-se a AIO

Tal i com recullen els nostres estatuts un dels principal objectius de la nostreassociació és: "Impulsar l'exercici professional dirigit a fomentar la igualtatd'oportunitats entre les dones i els homes, a més de desenvolupar i aplicar tant elsaber científic relatiu a les relacions d'igualtat d'oportunitats humanes i socials,com els serveis destinats a satisfer les necessitats i aspiracions de les donestenint en compte lap romoció de la igualtat d'oportunitats."Així l'Associació de Professionals Agents per a la Igualtat d'Oportunitats Dona-Homede Catalunya vetllarà pel compliment de les funcions i competències de la professió d'Agent per a la Igualtat. Informant, Assessorant i Orientant, tant a les i elsprofessionals com a les entitats, organismes i institucions sobre la figuraprofesional i la seva implementació per tal d'assolir una societat sense capdiscriminació per raò de gènere.

Per més informació contacta amb:
aio.catalunya@espaisbcn.org

0 comentarios: