Qui som?

Som un grup de professionals Agents per a la Igualtat d’Oportunitats que ens hem associat amb el nom d’Associació de Professionals d’Agents per a la igualtat d’Oportunitats Dona-Home de Catalunya (nr.30393 del Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya). La nostra finalitat és l’impuls d’aquesta figura professional tant des de la perspectiva de la seva implementació en els diferents espais potencials d’actuació com des de la perspectiva del desenvolupament dels sabers científics i les bones practiques, així com vetllar pel compliment de les funcions i competències de la professió.

La manca de concreció del perfil professional i competencial genera no sols el solapament entre les ocupacions ja descrites i amb altres de caràcter social sinó sobretot la manca de professionalització i homologació competencial. Això deriva en una minusvaloració del reconeixement social de l’ocupació i una massa sovint manca de rigor en les intervencions dirigides a la promoció de la igualtat de gènere.

0 comentarios: